Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 151 Ada 10 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 151 Ada 10 Parselde Konut
Envanter No
39-01-841
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Yayla Mahallesinde, Dilber Sokakta bulunan konut yapısı iki katlı, moloz taş ve tuğla dolgulu ahşap karkas olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi
Belde
Mevki
Dilber
Sokak
Dilber Sokak
Ada
151
Pafta
32
Parsel
10
Yüzölçümü
213
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi Dilber Sokağa bakan güneybatı cephesindendir. Zemin katı moloz taş dolgulu, üst katı tuğla dolgulu ahşap karkas sistemde yapılmıştır. Zemin kat cepheleri sıvalı, üst kat cepheleri ahşap kaplıdır. Güneybatı cephesinin sağında bir çıkması bulunmaktadır. Pencereleri ahşap kanatlı, önlerinde ahşap kepenkler bulunmaktadır. Pencere üstünde çepeçevre ahşap bir silme dolanmaktadır. Saçakları dar çıkmalı olan binanın çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Güneydoğu tarafında etrafı moloz taş duvarlarla çevrili geniş bir avlusu bulunmktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Cephelerinde çimentolu harç ile sıva yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina taşıyıcı, cephe ve çatı olarak yıpranmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
29.04.1999-5366
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar