Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Demirtaş Mahallesi 110 Ada 52 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Demirtaş Mahallesi 110 Ada 52 Parselde Konut
Envanter No
39-01-837
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Demirtaş Mahallesinde bulunan konut yapısı bodrum üzeri tek katlı, tuğla yığma olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Demirtaş Mahallesi
Belde
Mevki
Koşu Yolu
Sokak
Koşu Yolu Ara Sokak
Ada
110
Pafta
24
Parsel
52
Yüzölçümü
329
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 1
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bodrum kat ve zemin kattan oluşan bina, bodrum katı kesme taş, zemin katı tuğla örgülüdür. Tuğla örgüsü muntazam ve cepheleri sıvasızdır. Girişi Soğukkuyu Caddesine bakan ön cephesindendir. Sağ cephesi bitişik, arka tarafında da bir avlusu bulunur. Taş basamaklarla çıkılan üstü kemerli girintili bir giriş holü bulunmaka, girişin üzerinde cephe, taş silmelerle oluşturulmuş üçgen bir alınlıkla sonlanmaktadır. Pencereler dikdörtgen, basık kemerli, kenarlarında tuğlalar söve oluşturacak biçimde çıkıntılı örülmüştür. Pencere seviyesinin hemen üzerinde bir ara silme ve en üstte tuğla saçak silmesi bulunmaktadır. Çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapı özgün halini büyük ölçüde korumuştur.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina cephe ve çatısı yıpranmış olmasına rağmen genel olarak iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.11.1998-4998
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar