Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallesi 29 Ada 45 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallesi 29 Ada 45 Parselde Konut
Envanter No
39-01-836
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Karakaş Mahallesi, Hapishane Sokakta bulunan konut yapısı bodrum üzeri iki katlı ve tuğla dolgulu ahşap karkas olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Hapishane
Sokak
Hapishane Sokak
Ada
29
Pafta
10
Parsel
45
Yüzölçümü
151,6
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+bodrum
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Karakaş Mahallesi, Hapishane Sokak'ta bulunan bina, bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Duvarları bodrum katta moloz taş, üst katlar ahşap karkas arası tuğla dolguludur. Girişi Hapishane Sokağa bakan ön cephesinden üstü basık kemerli girintili bir niş şeklindedir. Ön cephesinde dörder eliböğründeye oturan iki simetrik çıkması bulunmaktadır. Giriş kapısı iki kanatlı ahşap tablalı, üzeri pencerelidir. Özgün pencereleri zemin katta giyotin, üst katta kanatlıdır. Öne çıkan saçaklarının altları ahşap kaplıdır. Çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit ile kaplanmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Cepheler çimentolu harç ile sıvandığı için özgün cephe kaplamaları anlaşılamamaktadır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina harap durumda ve çatısı çökmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
15.2.2001-6670
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar