Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallesi 63 Ada 2 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallesi 63 Ada 2 Parselde Konut
Envanter No
39-01-834
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Karakaş Mahallesi'nde bulunan konut yapısı iki katlı, yığma ve ahşap karkas olarak inşa edilmiştir
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Hasanpaşa
Sokak
Hasanpaşa Caddesi
Ada
63
Pafta
8
Parsel
2
Yüzölçümü
367
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi merdivenle çıkılan girintili niş şeklinde Hasanpaşa Caddesi'ne bakan cephesindendir. Giriş nişinin üzerinde basık bir kemer bulunur. Üst katı ahşap kaplı eliböğründelere oturan iki taraftan çıkmalıdır. Zemin kat ve birinci kat duvarları tuğla dolgulu ahşap karkastır. Birinci katta çıkmaların önü ahşap kaplı, diğer cepheler ise sıvalıdır. Binayı çepeçevre dolaşan ahşap bir kat silmesi bulunmaktadır. Giriş kapısı ahşap, iki kanatlı ve tablalıdır. Pencereleri ahşap kanatlı ve önlerinde demir parmaklıklar bulunmaktadır. Saçağı çıkıntılı altı ahşap kaplıdır. Çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina, taşıyıcı olarak iyi durumda olmasına rağmen çatı ve cephe kaplamaları kötü durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.11.1998-4992
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
17.02.2006-755 19.10.2000-6422
Yayın Dizini
Hazırlayanlar