Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallesi 63 Ada 13 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallesi 63 Ada 13 Parselde Konut
Envanter No
39-01-832
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Bodrum üzerinde iki katlı, bodrum kat kesme taş örgülü, üzerindeki giriş katı tuğla örgü üzeri harç sıvalı, ikinci kat duvarları ise tuğla örgü ve ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır. Binanın üzerindeki çatı marsilya kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Hasanpaşa
Sokak
Hasanpaşa Caddesi
Ada
63
Pafta
8
Parsel
13
Yüzölçümü
147
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Duvarları kesme taş örgülü bodrum katına sahip iki katlı bir binadır. Giriş katı duvarları tuğla örgülü ve üzerileri harç sıvalıdır. Bodrum kat ve giriş kat cephesinde yer alan pencereler kemerli ve çevrelerinde süsleme unsuru sıvalı söveler yer alır. İkinci kat ahşap süsleme özelliğine sahip konsollar üzerinde yola bakan cephesi ahşap, diğer cepheleri tuğla örgü üzeri harç sıvalı, çıkmalı olarak yapılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Bina günümüzde tamamen yıkılmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.11.1998-4992
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
17.02.2006-755 19.10.2000-6422
Yayın Dizini
Hazırlayanlar