Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallesi 72 Ada 7 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallesi 72 Ada 7 Parselde Konut
Envanter No
39-01-831
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Karakaş Mahallesi, Karakaşbey Sokak'ta bulunan konut yapısı iki katlı ve kagir olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Karakaş Bey
Sokak
Karakaş Bey Sokak
Ada
72
Pafta
14
Parsel
7
Yüzölçümü
437
Nitelik
Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Zemin kat ve birinci kattan oluşan binanın girişi Karakaşbey Caddesi'ne bakan ön cephesindedir. Cephenin ortasında, merdivenle çıkılan çatıya kadar yükselen girintili bir giriş nişi bulunmaktadır. Kapı üstünde ve giriş nişinin sağ ve solunda pencereler bulunmaktadır. Sağ cephesi sağır ve bitişik olan binaya sonradan küçük pencereler açılmıştır. Cepheleri sıvalı, pencereleri basık kemerli ve sıva işi sövelidir. Kat arasında sıva işi profilli bir silme bulunmaktadır. Geniş saçakları olan binanın saçak altlarında eliböğründeler bulunmaktadır. Çatısı kırma üzeri marsilya kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
İşyeri
Önerilen Kullanım
Konut, işyeri
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Koruma Bölge Kurulunca 29/12/2011 tarih ve 162 sayılı kararı ile Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Günümüzde işyeri olarak kullanılan bina yıpranmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11.09.1991-949 25.02.2019-5741 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar