Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Karakaş Mahallesi 72 Ada 11 Parselde Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Karakaş Mahallesi 72 Ada 11 Parselde Konut
Envanter No
39-01-830
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Karakaş Mahallesi, Karakaşbey Sokak'ta bulunan konut yapısı iki katlı ve kagir olarak inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Karakaş
Sokak
Karakaş Bey Sokak
Ada
72
Pafta
14
Parsel
11
Yüzölçümü
644
Nitelik
İki Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Tuğla, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Karakaşbey Caddesi'ne bakan ön cephesinde iki girişi ve eliböğründelere oturan iki çıkması bulunmaktadır. İki taraftan bitişik olan binanın cepheleri sıvalı, pencereleri basık kemerli ve sıva işi sövelidir. Kapıları ahşap tablalı ve özgündür. Kat arasında ve saçak altında profilli silmeler bulunmaktadır. Çatısı kırma ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Günümüzde kısmen kullanılan bina, ön cephesi elden geçirilmiş fakat çatı ve taşıyıcı olarak kötü durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11.09.1991-949 25.02.2019-5741 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar