Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Eski Tekel Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Eski Tekel Binası
Envanter No
39-01-809
Yapı Türü
İdari
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.YY
Genel Tanım
Tekel Binası olarak yapılmış tek kat ve bodrumdan oluşan yığma bina günümüzde Toplum Merkezi Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
İstanbul Ve Kurupaşa Çeşme
Sokak
Kurtuluş Caddesi
Ada
14
Pafta
59
Parsel
7
Yüzölçümü
890
Nitelik
Kargir Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1+bodrum
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina, bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. Girişi caddeye bakan cephesinden iki kollu bir merdivenle çıkılan girinti şeklindedir. İki merdiven kolu arasında demir korkuluklu sahanlık bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı, bina köşeleri taş çıkıntılıdır. Pencereleri söveli üstleri basık kemerlidir. En üstte profilli saçak silmesi ile sonlanmaktadır. Çatısı kırma, üzeri marsilya kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Kamu kurumu binası
Bugünkü Kullanım
Kamu kurumu binası
Önerilen Kullanım
Kamu kurumu binası
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Arka kısmına betonarme merdiven ve küçük bir iki katlı mekan eklenmiştir.
Gözlemler
Tekel Binası olarak yapılmıştır. Günümüzde Kırklareli Valiliğine bağlı Toplum Merkezi Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır. Cepheleri yıpranmış olmasına rağmen genel olarak iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20.04.1990-646 11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar