Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

38 ada, 4 parsel Kırklareli Eski Un Fabrikası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
38 ada, 4 parsel Kırklareli Eski Un Fabrikası
Envanter No
39-01-806
Yapı Türü
Fabrika
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Un fabrikası olarak yapılmış bina Sancaktar caddesi ile Gazhane sokak birleşiminde bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı, beşik çatılı olarak yapılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Gazhane Sokak
Ada
38
Pafta
4
Parsel
4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Un fabrikası olarak yapılmış bina Sancaktar caddesi ile Gazhane sokak birleşiminde bulunmaktadır. Duvarları tuğla hatıllı moloz taş olan bina tek katlıdır. Duvar köşelerinde kesme taş kullanılmıştır. Ana girişi güneybatı cephesinde Sancaktar caddesine bakmaktadır. Üzeri tuğla kemerli olan giriş kapısı ahşap tablalı iki kanatlı ve kemer boşluğu da pencerelidir. Gazhane sokağa bakan güneydoğu cephesinde bir girişi daha bulunmaktadır. İki kademe penceresi bulunmaktadır. Pencere kenarları tuğla işli üstü tuğla basık kemerlidir. Üst kot pencereleri aydınlatma amaçlı daha küçüktür. Üst kotta iki sıra tuğla silme ve en üstte yine tuğla saçak silmesi bulunmaktadır. Çatısı iki yöne meyilli beşik çatı ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Un fabrikası
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Şahıs
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Fabrika binası günümüzde kullanılmamakta ve harap haldedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar