Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

256 ada, 100 parsel Eski Belediye ve Müze Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
256 ada, 100 parsel Eski Belediye ve Müze Binası
Envanter No
39-01-807
Yapı Türü
İdari
Yapım Tarihi
1894
Yaptıran
Mutasarrıf Neşet Paşa ve Belediye Başkanı Hacı Mestan Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
1894 yılında Mutasarrıf Neşet Paşa ve Belediye Başkanı Hacı Mestan Efendi tarafından yaptırılan Belediye Binası 1994 yılından buyana Kırklareli Müzesi olarak kullanılmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Belediye
Sokak
Mustafa Kemal Bulvarı
Ada
256
Pafta
15
Parsel
100
Yüzölçümü
477
Nitelik
Belediye Dairesi
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2+bodrum
Malzeme
Taş, tuğla, betonarme
Yapım Tekniği
Yığma, betonarme
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina bodrum kat zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Duvarları yığma döşemeleri betonarmedir. Girişi caddeye bakan batı cephesindendir. Girişin üzerinde dört taş sütuna oturan bir çıkma bulunmaktadır. Açık sergi alanı olarak kullanılan geniş bir avlusu bulunmaktadır. Binanın sıvalı olan cepheleri taş söve ve silmelerle harektendirilmiştir. Pencereler dikdörtgen fakat söveleri basık kemerlidir. Üst kat pencere sövelerinin üstüne üçgen alınlık benzeri süslemeler eklenmiştir. Düşeyde bina köşelerinde sütun benzeri ve yatayda kat aralarında profilli silmeler bulunur. Çatısı gizlidir. Çatı parapet duvarı iki sıra silme ile süslüdür. Çatısı marsilya kiremit kaplıdır.
Müzenin giriş katında kültür ve tabiat sergi salonu ile idari odalar; üst katında ise arkeoloji ve etnografya seksiyonları bulunmaktadır. Bodrum katı ise eser deposu olarak kullanılmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Belediye Binası
Bugünkü Kullanım
Müze Binası
Önerilen Kullanım
Müze Binası
Sahibi
Kırklareli Belediyesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli)
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yapılan Onarımlar
1962 yılına kadar fiilen belediye binası olarak kullanılmış, 1970’li yıllarda ise tamamen boşaltılarak terk edilmiştir. 1983 yılında başlayan ve çeşitli aralıklarla devam eden restorasyon çalışmaları 1993 yılında tamamlanmıştır.
Gözlemler
Günümüze Kırklareli Müzesi olarak kullanılan bina bakımlı ve iyi durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar