Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yayla Mahallesi 728 ada, 19 parsel Vali Faik Üstün İlkokulu

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yayla Mahallesi 728 ada, 19 parsel Vali Faik Üstün İlkokulu
Envanter No
39-01-765
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20. yy. başı
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu 20. yy'ın başlarında Rum ustalar tarafından inşa edilmiştir. Bina yığma tuğla, ahşap 3 katlıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki
Yayla Meydanı
Sokak
Mektep Sokak
Ada
728
Pafta
35
Parsel
19
Yüzölçümü
1612
Nitelik
Kargir Ortaokul
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
3
Malzeme
Tuğla-Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Kırklareli Merkez, Yayla Mahallesinde bulunan Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu 20. yy'ın başlarında Rum ustalar tarafından inşa edilmiştir. Bina yığma tuğla, ahşap 3 katlıdır. Binanın zemin katının duvarları moloz örme taş tekniği ile yapılmıştır ve üzerleri kesme taş ile kaplanmıştır. Özellikle bina köşelerinde farklı boyutlardaki taş örgüsü farklılık yaratmaktadır. Katlar arasındaki silmeler ve mekanların dıştan vurgulanmasını sağlayan sütunlar, yapının karakteristik özellikleridir. Son katın üzerinde yer alan alın duvarı, yapının işgal dönemlerinde yapılması nedeniyle, Yunan mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır. Yapının merkezinde yer alan balkon ise yapı tamamlandıktan sonra ek olarak yapılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
ORTA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Okul
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Okul
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Yapı eski bir Rum okulu olup, yakın zamana kadar ilköğretim okulu olarak kullanılmıştır. 2005 yılında geçirmiş olduğu yangın sonucu fonksiyonunu kaybeden yapı günümüzde kullanılmamaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var 21.02/2012 tarih 270 sayılı karar
Rapor
Restorasyon
Var 17.04.2012 tarih 339 sayılı karar
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
21.02/2012 tarih 270 sayılı karar 17.04.2012 tarih 339 sayılı karar
Yayın Dizini
Kırklar Kültür Sanat ve Eğitim Dergisi http://www.kirklardergisi.com/
Hazırlayanlar