Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Üsküp Eski İlkokul Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Üsküp Eski İlkokul Binası
Envanter No
39-01-330
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Eski okul binası günümüzde kalıntı durumundadır. Tuğla hatıllı moloz taş örgülü bodrum kat üzeri ahşap hatıllı, tuğla örgülü duvarlar ile yapılmıştır. Bodrum kat duvarları ve zemin kat doğu duvarının bir kısmı ayaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Mehmet Çavuş Mahallesi
Belde
Üsküp Beldesi
Mevki
Köyiçi
Sokak
Mektep Arka Sokak
Ada
Pafta
Parsel
8169
Yüzölçümü
1056
Nitelik
Okul Binası Ve Arsası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş-Tuğla-Ahşap
Yapım Tekniği
Yığma-Ahşap Karkas
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
İlkokul
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Eğitim Yapısı
Sahibi
Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Bugün yıkılmış durumda olan eski ilkokul binasının 28.11.1991 tarih ve 1023 sayılı kurul kararı ile 2.Sınıf korunması gerekli sivil mimarlık örneği olarak tescilinin devamına karar verildiği, yapının maliyetleri dikkate alınarak onarım veya yeniden inşa edilebileceği, bu işlemlerin yapılabilmesi için yapıya ait rölövelerin ve onarım veya yeni yapıya ait projelerin Koruma Kuruluna sunulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak yapıya ait herhangi bir rölöve veya projenin Kurula sunulmadığı ve yapının yıkıldığı tespit edilmiştir. Yapıya ait eski herhangi bir fotoğraf bulunamamıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan yapı büyük ölçüde yıkılmış olup, harap bir haldedir. Yapının daha fazla yok olması engellenerek, ciddi bir restorasyon çalışması ile eski özgün kimliğine kavuşması sağlanmalıdır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
28.11.1991-1023
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
28.11.1991-1023, 10.10.2013-1266 10.05.2016-3200
Yayın Dizini
Hazırlayanlar