Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Roma Köprüsü

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Roma Köprüsü
Envanter No
39-01-358
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Roma
Genel Tanım
Kırklareli İli, Merkez İlçe Üsküp mera sınırı, Kurtdere Mevkii'nde, Pınarhisar İlçe sınırına yakın bir noktada yer alan köprü Roma Döneminde yapılmıştır. Bununla birlikte yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Bir dere yatağı üzerinde kurulmuş olup, batı ucu 3756 parsel no'lu taşınmazla doğu ucu ise 5171 parsel no'lu taşınmazla sınır oluşturmaktadır. Tek gözlü, yolu eğimli köprüler grubuna girmektedir. Köprünün yapımında kullanılan kesme taşlar birbirine kenetlenerek örülmüştür. Harç kullanılmadan köprü kemeri oluşturulmuştur. Köprü günümüzde kullanılmamaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Üsküp Beldesi
Mevki
Kurtdere Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
E18c09b
Parsel
3756-5171
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
E18c09b
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Kırklareli İli, Merkez İlçe, Üsküp mera sınırı, Kurtdere Mevkii'nde, Pınarhisar İlçe sınırına yakın bir noktada bulunmaktadır. Roma Döneminde yapılmış olmakla beraber kesin tarihi bilinmemektedir. Bir dere yatağı üzerinde kurulmuş olup, batı ucu 3756 parsel nolu taşınmazla, doğu ucu da 5171 nolu taşınmazla sınır oluşturur. Yaklaşık 3mt genişliğindeki taşlık eski yolu dere yatağı üzerinde birbirine bağlamaktadır. Tek gözlü, yuvarlak, tam kemer şeklindeki köprü düzgün kesme taşlarla yapılmış ve sivri kemer açıklığı oldukça yüksek tutulmuştur. İki tarafa eğimli yolu da kenarlardan birer sıra halinde dizilmiş kesme taşlarla oluşturulmuştur. Korkuluklarla sınırlandırılmış üzeri sonradan toprakla doldurulmuştur. Köprünün iki yanında bulunan dolgu duvarlar kısmen yıkılmıştır ve her iki ayağı kayalıklara oturmaktadır. Köprünün güney cephesinde tam tepe noktasında olmayıp, yeri çok az kaydırılıp da kullanılmış olan kilit taşı göze çarpmaktadır. Doğal ve beşeri etkenler sebebiyle bazı taşları kopmuş olup, çevresinde dağınık şekilde yer almaktadır. 1960-1970'li yıllarda sel baskınlarından etkilenmemesi için Köy Hizmetleri tarafından köprü ayağına beton dökülmüştür. Köprünün batı kısmı doğu kısmına göre daha fazla tahrip olmuş ve yıkılmış durumdadır. Batı ayağı yerel kaya üzerine oturtulmuş, kaya yüzeyi düzleştirilmiştir. Bu da bize yolun uzun süre kullanıldığını, daha sonra terk edildiğini gösteriyor. Doğu ayağı da yerel kayaya birleştirilmiş olup, doğu yönünde köprüye ulaşan yolun dolgu taşlarla döşendiği görülmüştür. Yer yer bu dolgu taşlı yolun, yol kenarında bulunan tarla sahiplerince bozulduğu gözlenmiştir. Köprünün genişliği 4,89mt, uzunluğu yaklaşık olarak 9-10mt, kemer açıklığı 3,57mt, kemer yüksekliği 3,43mt, batı ayağı genişliği 3,50mt ve doğu ayağı genişliği 2,26mt olup, tek gözlü yolu eğimli köprüler grubuna girmektedir. Köprü günümüzde kullanılmamaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Köprü
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Köprü
Sahibi
Tescil harici.
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Köy Hizmetleri.
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yaklaşık 3mt genişliğindeki taşlık eski yolu, dere yatağı üzerinde birbirine bağlamaktadır. Doğal ve beşeri etkenler sebebiyle bazı taşları kopmuş olup, çevresinde dağınık şekilde yer almaktadır. Köprünün batı kısmı doğu kısmına göre daha fazla tahrip olmuş ve yıkılmış durumdadır. Köprü ayağında, çevresinde ve köprü yolu üzerinde yoğun kaçak kazı izlerine rastlanmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
17.10.2008-2121
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
17.10.2008-2121
Yayın Dizini
Hazırlayanlar