Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Üsküpdere Köyü Cami

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Üsküpdere Köyü Cami
Envanter No
39-01-403
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1904
Yaptıran
Sultan 2.Abdülhamit
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Üsküpdere Köyü içinde, köy içinden geçen otoyolun kuzeyinde bulunan cami 1904 yılında Sultan 2.Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı ve kırma çatılıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Üsküpdere Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Eski İstanbul Yolu
Ada
Pafta
Parsel
1522
Yüzölçümü
765
Nitelik
Bahçeli Kargir Cami
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Cami dikdörtgen planlı yaklaşık 10mt ye 15mt ölçülerindedir. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Güneybatı cephesine bitişik minaresi bulunmaktadır. Girişte iki katlı son cemaat mahali bulunmaktadır. Üst kat hoca odası olarak kullanılmaktadır. Duvarları muhtemelen tuğla yığmadır. Son cemaat ve kadınlar mahfilinin olduğu kısımda iki kademe basık kemerli pencereler, harim kısmında ise tek kademe daha yüksek sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı, pencere kenarları taş sövelidir, pencere kemerlerinin kilit taşları çıkıntılıdır. Duvar köşeleri de taş çıkıntılıdır. Çatısı kırma, marsilya kiremit kaplıdır. Minare kaidesi saçak altına kadar yükselmekte, şerefe altı ve korkulukları taş, külahı da taş ile işlenmiş armudi formdadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Üsküpdere Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Üsküpdere Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Caminin kapı ve pencere doğramaları pvc olarak yenilenmiş, saçakları betonarme olarak tamirat görmüştür.
Gözlemler
Cami temiz ve bakımlı durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.10.1993-1598
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/05/2016 - 3200
Yayın Dizini
Hazırlayanlar