Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Koyunbaba Türbesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Koyunbaba Türbesi
Envanter No
39-01-479
Yapı Türü
Mezar
Yapım Tarihi
Hicri 1306
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Var
Mimari Çağı
Genel Tanım
Türbede köye adını vermiş Anadolu’dan Rumeli’ye göçen derviş Koyun Baba'nın mezarı bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Koyunbaba Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
3048
Yüzölçümü
970
Nitelik
Avlulu Kerpiç Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Mezarı 1993 yılında tekrar yapılarak bu günkü haline getirilmiştir. Türbe altıgen planlı betonarme bir binadır. Üzerinde Hicri 1306 tarihi okunan Osmanlıca yazılı mermer bir kitabe bulunmaktadır. Ayrıca türbe ön avlusunda avlu duvarına yaslı duran Osmanlı dönemi sarıklı bir mezar taşı bulunmaktadır. Dört satır yazı kuşağı bulunan mezar taşında hicri 1226 tarihi okunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Türbe
Bugünkü Kullanım
Türbe
Önerilen Kullanım
Türbe
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Koyunbaba Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
1-Zekeriya Kurtulmuş (Kırklareli İl Kültür Müdürlüğü, Folklor Araştırmacısı), "KIRKLARELİ’NDE ZİYARET YERLERİ"
2-Nazif Karaçam “Efsaneden Gerçeğe Kırklareli”
Hazırlayanlar