Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

684 ada, 4 (1) parsel Mal Deposu

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
684 ada, 4 (1) parsel Mal Deposu
Envanter No
39-01-805
Yapı Türü
Yapım Tarihi
1910-1912
Yaptıran
Şark Demiryolları
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı Dönemi
Genel Tanım
Kırklareli Merkez, İstasyon Mahallesinde Tren Garı'na ait bina tek katlı, dikdörtgen planlı, beşik çatısı marsilya tipi kiremit kaplı olup, düz bir zemine inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
İstasyon Mahallesi
Belde
Mevki
İstasyon
Sokak
Öztürk Bulvarı
Ada
684
Pafta
Parsel
4(1)
Yüzölçümü
28230
Nitelik
Devlet Demiryolları Arsası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Tek katlı, dikdörtgen planlı yapı beşik çatı ile örtülmüş olup, tuğla malzeme ile yığma olarak inşa edilmiştir. Beşik çatının üzeri marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Dikdörtgen planlı yapı simetrik olarak inşa edilmiştir. Doğu ve batı cepheleri üzerinde ikişer kapı ve aralarında birer pencere bulunmaktadır. Kuzey ve güney cepheleri üzerinde dikdörtgen birer pencere yer almaktadır. Tek katlı yapının tüm kapı ve pencereleri basık kemerli olup, etrafları sıva işi söve ile çevrelenmiştir. Giriş kapıları ahşap ve raylıdır. Yapının tren raylarına bakan bölümünde, beton ayaklar üzerine tren rayları oturtularak döşeme oluşturulmuş yükleme platformu bulunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Mal Deposu
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
T.C.Devlet Demir Yolları (Kırklareli Üniversitesi'ne tahsisli)
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kırklareli Üniversitesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapı Osmanlı Dönemi Gar Binaları ile benzerlik göstermektedir ve dış görünümü sağlam vaziyettedir. Yapının içindeki tuğla örgüleri tahrip olmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.06.2009-2572
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar