Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Tren Tamir Atölyesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Tren Tamir Atölyesi
Envanter No
39-01-804
Yapı Türü
Yapım Tarihi
1910-1912
Yaptıran
Şark Demiryolları
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı Dönemi
Genel Tanım
Kırklareli Merkez, İstasyon Mahallesi, Tren Garı'na ait yapı tek katlı dikdörtgen planlıdır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
İstasyon Mahallesi
Belde
Mevki
İstasyon
Sokak
Sungurbey Caddesi
Ada
684
Pafta
Parsel
7
Yüzölçümü
28230
Nitelik
Devlet Demiryolları Arsası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Tek katlı, dikdörtgen planlı yapının üst örtüsü tamamen yoktur. Ancak yatay dereli çatı (iki sıra beşik çatı) ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yapının ön cephesinde iki büyük kapı açıklığı bulunmaktadır. Kapı üzerlerinde tuğla malzemeden yapılmış basık kemerler ortada kare bir ayak üzerine oturmaktadır. Kare ayak üzerinde ve yan duvarlarda kapı menteşeleri bulunmaktadır. Menteşelerin karşılıklı oluşundan her kapının ikişer kanadı olduğu anlaşılmaktadır. Yapının doğu cephesi üzerinde basık kemerli dört adet kapı girişi yer almakta olup, üst kısımlarında belirli aralıklarla konumlanmış yirmibir adet muhtemelen kirişlerin oturduğu hatıl yuvaları yer almaktadır. Kiriş açıklıklarından ve tuğla kalıntılarından bu cephe üzerinde revaklı bir ön kısım olduğu anlaşılmaktadır. Sivri kemer alınlıklar üzerinde tuğla ile çevrili yuvarlak iki adet kapalı pencere bulunmaktadır. Arka cephesinde ortada bir paye ve yanlarında ikişer adet basık kemerli pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde yine ortada bir paye ve yanlarında ikişer adet basık kemerli pencere yer almaktadır. Cephe üzerindeki alınlıklarda tuğla ile çevrili yuvarlak kemerli iki adet pencere açıklığı vardır. Cepheler üzerindeki pencereler dikdörtgen ve basık kemerlidir. Yapı kagir tekniğinde inşa edilmiş olup, yer yer altı sıra yontulmuş kireç taşı üzerinde üç sıra tuğla kuşaklama biçiminde bir duvar tekniği söz konusudur.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Tren Tamir Atölyesi
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
T.C.Devlet Demir Yolları
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
T.C.Devlet Demir Yolları
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Yapı özgün durumunda bütünüyle sıvalıdır ve çatısı çeliktendir. Çelik aksam yakın zamanda sökülmüş olduğundan, iç kısmı ve çatısı ortadan kalkmıştır. Yalnızca kagir beden duvarları ayakta kalmıştır. Yapının sıvası kısmen döküldüğü için, kagir duvar sistemi açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.06.2009-2572
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
12.06.2009-2572
Yayın Dizini
Hazırlayanlar