Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

684 ada, 1 parsel Su Deposu

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
684 ada, 1 parsel Su Deposu
Envanter No
39-01-803
Yapı Türü
Yapım Tarihi
1910-1912
Yaptıran
Şark Demiryolları
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı Dönemi
Genel Tanım
Kırklareli Merkez, İstasyon Mahallesinde Tren Garı'na ait su deposu, silindir biçimli ve tek hacimlidir. Bu depo buharlı tren için gerekli olan bir yapı türüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
İstasyon Mahallesi
Belde
Mevki
İstasyon
Sokak
Waldorf Caddesi
Ada
684
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
28230
Nitelik
Devlet Demiryolları Arsası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Silindir biçimindeki su deposunun alt kısmı kaide şeklinde taş ile örülmüş olup, üzerine depo kısmı oturtulmuştur. Deponun alt kısmı yaklaşık 8 m. yüksekliğinde olup, kesme taştan yığma olarak inşa edilmiştir. Üst kısmı ise metaldir. Deponun kuzey duvarında basık kemerli ve kilit taşlı bir kapı ve kapının üst kısmında kapatılmış küçük dikdörtgen bir pencere boşluğu bulunmaktadır. Alt kademede demir doğramalı dikdörtgen iki pencere yer alır. Üst kademede yer alan dikdörtgen pencere boşlukları alt kademeye göre daha küçük yapılmış olup, doğu yönünde yer alan pencere boşluğundan demir borular dışarıya uzanmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Su deposu
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
T.C.Devlet Demir Yolları (Kırklareli Üniversitesi'ne tahsisli)
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kırklareli Üniversitesi
Yapılan Onarımlar
Yapının üst kademesinde yer alan üç adet küçük pencere açıklığından ikisi kapatılmış ve üzeri sıvanmıştır.
Gözlemler
Yapı sağlam vaziyettedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
12.06.2009-2572
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar