Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Üsküp Kilisesi Kalıntısı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Üsküp Kilisesi Kalıntısı
Envanter No
39-01-329
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
19.YY
Genel Tanım
Üsküp Deresi'nin batısında bulunan kilise tamamen yıkılmış durumdadır. Ayakta kalmış duvar izlerinden üç nefli, bazilika planlı olduğu anlaşılmaktadır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Üsküp Beldesi
Mevki
Köyiçi
Sokak
Zübeyde Hanım Sokak
Ada
Pafta
Parsel
8137
Yüzölçümü
876
Nitelik
Arsa
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Aya Dimitri Kilisesi olarak adlandırılan kilise ile ilgili yazılı kaynaklarda yapılan araştırmalar neticesinde; 1897 yılında alınan bir izinle Bazilikal planda inşa edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu kilise ile ilgili Üsküp Belediyesi'nden elde edilen 1921 tarihli fotoğraf incelendiğinde ise iki katlı olan kilisenin örtü sisteminde orta kısımda alçak kasnaklı bir kubbe ve bu kubbenin dışında kalan bölümde de kiremitle kaplı olduğu görülmüştür. Ayrıca kilisenin batı bölümünde de çan kulesi olduğu görülmektedir.
Ancak söz konusu kiliseden günümüze sadece temel kısmı ile bu kısma ait duvar kalıntıları kalmıştır. Üç nefli olan kilisenin apsis çıkıntısı ile prothesis ve diakonikon çıkıntıları da hala mevcuttur.
Ayrıca kalıntıların üzerinde bitkisel süslemeli mermer bir sütun başlığı bulunmaktadır.
Kilisenin yığma moloz taş üzeri kesme taş ile kaplanarak inşa edildiği günümüze ulaşan duvar kalıntılarından anlaşılmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Kilise
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
1940'lı yıllarda tamamen yıkıldığı bilinen kilisenin günümüzde sadece apsis kısmında 4mt yüksekliğe kadar duvarları ayakta kalabilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.10.2013-1266
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Yayın Dizini
1.Başbakanlık Osmanlı Arşivi
2.Barış Toptaş. Kırklareli Merkez ve Köylerindeki Gayrimüslim Eserleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yük.Lis.Tezi (Basılmamış) Edirne 2012
Hazırlayanlar