Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Lüleburgaz Kadı Ali Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Lüleburgaz Kadı Ali Camii
Envanter No
39-05-713
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1374
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Var (H.1158 tarihli)
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
İlçe merkezinde yer alan cami kare planlı, tek minareli bir yapıdır.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Kocasinan Mahallesi
Belde
Mevki
Merkez
Sokak
Eski Camii Sokak
Ada
267
Pafta
3
Parsel
1
Yüzölçümü
3285
Nitelik
Arsası Olan Kargir Cami
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
İlçe merkezinde bulunan cami kare planlı yaklaşık 14x14 m ebatlarındadır. Kesme taş ile yapılan cami, sekizgen kasnağa oturan tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe üst örtüsü kurşun ile kaplıdır. Üst kademe ve kasnak pencereleri sivri kemerlidir. Dikdörtgen alt kademe pencereleri lokmalı demir parmaklıklıdır. Kesme taş ile örülü farisili minaresi yapının kuzeybatı köşesinde yer almaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Yapı girişinin ön kısmı, alüminyum doğrama ile kapatılarak giriş mekanı oluşturulmuştur. Eternit kaplı bu mekanın üst örtüsü çelik konstrüksiyon ile taşıtılmıştır. Yapının güneybatı duvarının minareyle birleşen köşesine, üzeri eternit ile kaplı, briket ile örülü bir depo mekanı oluşturulmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar