Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Lüleburgaz Cephanelik Binası

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Lüleburgaz Cephanelik Binası
Envanter No
39-05-715
Yapı Türü
Savunma
Yapım Tarihi
H.1318 / M.1900-1901
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Var
Mimari Çağı
Geç Osmanlı Dönemi
Genel Tanım
Geç Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen yapı, dikdörtgen planlı olup, üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. Eski Cephanelik Binası, bugün Karayolları Lüleburgaz Şubesi tarafından kullanılmaktadır.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Koca Sinan Mahallesi
Belde
Mevki
Cephanelik
Sokak
Ada
281
Pafta
30K-II
Parsel
12
Yüzölçümü
6998
Nitelik
Bahçesi Olan Metruk Cephanelik Binası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Taş-Tuğla
Yapım Tekniği
Kagir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, 281 ada 12 parsel üzerinde cephanelik olarak adlandırılan yapı yer almaktadır. Tek katlı olan yapı, dikdörtgen planlı olup, üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. Yapının ön cephesinde yuvarlak kemerli iki giriş kapısı mevcuttur. İki kapı arasında yer alan payandanın üst kısmında dikdörtgen biçimde mermer bir kitabe mevcuttur. Kitabe üzerinde, II. Abdülhamid'in tuğrası yer almaktadır. Tuğrada "Abdülhamid bin Abdülmecit el-muzaffer daima (Abdülmecid'in oğlu Abdülhamid Han daima başarılı olsun)" ifadesi yazmaktadır. Tuğranın sağ tarafında ise, II. Abdülhamid'in Mahlası yer almaktadır. Bu padişahın tuğrasının alt kısmında da "sene 1318 (H.1318/M.1900-1901)" tarihi görülmektedir. Söz konusu yapının iç kısmı ise, iki odadan oluşmaktadır. Kuzey taraftaki oda da kendi içinde iki bölümden oluşmaktadır. Yapı, dıştan almaşık duvar tekniği ile inşa edilmiştir. Taş temel üzerine inşa edilen yapının duvarları, dört-beş sıra taş ile üçer sıra tuğla malzeme kullanılarak örülmüştür. Yapının iç kısmı ise, tamamen tuğla ile örülmüş olup üzeri sıva ile kaplanmıştır. Ancak sıvaların yer yer dökülmüş olduğu gözlenmiştir. Yapının örtü sistemi olan beşik tonoz, tuğla malzeme ile yapılmış olup, dıştan sıva kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Cephanelik Binası
Bugünkü Kullanım
Depo
Önerilen Kullanım
Sahibi
Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Karayolları Bölge Müdürlüğü
Yapılan Onarımlar
Yapının üzerinde yer yer görülen betonarme sıvalardan muhtelif tarihlerde onarım geçirdiği düşünülmektedir.
Gözlemler
Yapı genel olarak sağlam durumda görünmekte olup ancak, iç cephe duvarlarındaki sıvaların yer yer döküldüğü görülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
15.07.2010-3112
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar