Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Lüleburgaz Konut (PTT Binası Olarak Kullanılmış)

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Lüleburgaz Konut (PTT Binası Olarak Kullanılmış)
Envanter No
39-05-710
Yapı Türü
Yapım Tarihi
19. yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Bodrum üzeri iki katlı yapılmış sivil mimari örneği. Bodrum kat tuğladan yapılmış, üst iki kat ahşap kaplama ile kaplanmış, ön cephe özelliğini yitirmek üzere, arka cephe özelliğini yitirmiş.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Yılmaz Mahallesi
Belde
Mevki
Merkez
Sokak
Eski Ptt Yolu
Ada
232
Pafta
30L-1C
Parsel
10
Yüzölçümü
108
Nitelik
Arsa
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Bodrum + 2
Malzeme
Tuğla-Ahşap
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Sivil mimari örneği bina bodrum üzeri iki katlı, tuğla üzerine ahşap kaplama olarak yapılmıştır. Ahşap kaplamalar yer yer cephe duvarlarından düşmesine rağmen, çevre duvarları ayaktadır ve sağlamdır. Ön ve arka cephelerinde eni dar ve uzun pencereler bulunmaktadır. Üst örtü düzeni daha sonradan değiştirilmiştir. Giriş bodrum üzerinden bir kavisle yükseltilmiş, ahşap bir işçilikle özendirilmiştir. Kapı girişi üzerinde bulunan ahşap oymacılıkta yer yer bakımsızlıktan dolayı kırılma ve kopmalar mevcuttur. Bodrum katın tuğla işçiliğinin üzerine daha sonra sıva yapılarak tuğla örgü kapatılmıştır. 1. kat tuğla üzerine ahşap kaplamadır. Giriş kapısının hemen sağ yanında uzunlamasına bir pencere, sol yanında dar ve uzun iki pencere yer almaktadır. Üst kat, ikinci kat biraz daha dışa taşırılmış cumba ile ön cephe üzerinde dar ve uzun beş pencere açılmıştır. Cumbanın hemen yanındaki bölümde giriş katının üzerinde açık bir balkon olarak bırakılmıştır. Ahşap süslemeyi sadece yapının ön cephesinde basit bir süsleme ile görüyoruz. Yapının bir yanı beş katlı bir apartmana bitişik. Bir yanı da bahçe girişine bakmakta olup, yan cephe sağır bırakılmıştır. Pastane binasının arka cephesinde ahşap kaplamadan eser kalmamış olmakla beraber sıva yapılarak dökülen cephe duvarlarını onarmışlardır. Üst kat arka cephe balkon korkulukları yeni onarım geçirmiş olmasına rağmen, balkon zemini eski ahşap zemindir ve ahşap destekleyicileri bulunmaktadır. Arka cephe çatı alınlığında kopma ve dökülmeler mevcuttur. Yeterli onarım yapıldığı takdirde eski PTT binasına yeni bir görünüm verilebilir. Elektrik kabloları cephe üzerinde bulunması yangın ihtimalini yükseltmektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Şahıs
Yapılan Onarımlar
Halen kullanılmayan yapının ivedilikle restorasyon projesi hazırlanıp onarım çalışmaları yapılmalıdır.
Gözlemler
Çatıda boşluklar var. Ahşap kaplama yarık ve kopmalar mevcut. Bodrum katta tuğla dolgu dökülmüştür.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
01.03.2001-6715
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar