Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Oklalı Eski Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Oklalı Eski Camii
Envanter No
39-05-655
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Yok
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Köy içinde dikdörtgen planlı kırma çatılı cami. Cami kerpiç, minare tuğladan inşa edilmiştir.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Oklalı Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
980
Yüzölçümü
650
Nitelik
Cami Ve Avlusu Ve Arsası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
1
Malzeme
Kerpiç, tuğla, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köyün kuzey ucunda bulunan eski cami, dikdörtgen planlı olup yaklaşık 10x13 m ebatlarındadır. Güneybatı cephesinin sol tarafında cepheye bitişik minaresi bulunur. Son cemaat mahali olan yer girişi kuzeybatı cephesinden sağlanan depo şeklinde kullanılmaktadır. Cami girişi kuzeydoğu cephesindendir. Giriş kapısı alçaktır. Duvarları yaklaşık 70 cm genişliğinde kerpiçtendir. İç mekanda ahşap konstrüksiyon kadınlar mahfili bulunmaktadır. Minareye çıkış mahfilin üst katındandır. Mihrabı sade ve sıvalıdır. Harap durumda ahşap minber ve vaaz kürsüsü de durmaktadır. Tavanı düz ahşap kaplı, ortada avizenin sarktığı yerde ahşap motifli bir göbek bulunmaktadır. Tek sıra pencereleri ahşap, dışında demir lokmalı parmaklıklar bulunmaktadır. Minaresi tuğla ile örülmüş üzeri sıvalıdır, şerefe altı dört kademeli kirpi saçak şeklinde örülmüştür. Minarenin dökülen sıvalarından tuğlaların 3 cm kalınlığında olduğu görülmektedir. Çatısı kırma, üzeri marsilya kiremit kaplıdır. Kuzey tarafında avluda kırılmış Osmanlı dönemi mezar taşları bulunmaktadır. Kırık parçalar halinde bir yere istiflenmiş mezar taşlarından birinin üzerinde hicri 1199 tarihi okunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Köy tüzel kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Köy muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Çatı örtüsü marsilya kiremit ile değiştirilmiş, cephelerde ve minarede sıva yapılmış.
Gözlemler
Cami kullanılmamakta ve harap durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar