Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Katranca Köyü Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Katranca Köyü Camii
Envanter No
39-02-620
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1906
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Köy içinde dikdörtgen planlı kırma çatılı cami
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Katranca Köyü
Belde
Mevki
Köy İçi
Sokak
Ada
126
Pafta
Parsel
13
Yüzölçümü
2443,47
Nitelik
Kargir Cami Ve Kerpiç Köy Odası Ve Avlusu
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy merkezinde bulunan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 10x15 m ölçülerindedir. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Güneybatı cephesine bitişik minaresi bulunmaktadır. Girişte iki katlı son cemaat mahali bulunmaktadır. Alt kat imam odası olarak kullanılmaktadır. Duvarları muhtemelen tuğla yığmadır. Son cemaat ve kadınlar mahfilinin olduğu kısımda iki kademe basık kemerli pencereler, harim kısmında ise tek kademe daha yüksek sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Cepheleri mozaik kaplı, pencere kenarları sövelidir. Duvar köşeleri de çıkıntılıdır. İki katlı son cemaat mahali cephesinde kat silmesi bulunmaktadır. Çatısı kırma, marsilya kiremit kaplıdır. Minare kaidesi saçak altına kadar yükselmekte, şerefe altı ve korkulukları muhtemelen taş, külahı da muhtemelen taş ile işlenmiş üzeri armudi formdadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Köy tüzel kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Köy muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Özgün kapı ve pencere doğramaları değiştirilmiş, kapı önüne pvc doğramalı rüzgarlık eklenmiştir. Kadınlar mahfili ve son cemaat kısmı betonarme olarak yenilenmiştir. Cepheleri mozaik (betebe) ile kaplanmıştır. Güneybatı cephesine bitişik mekanlar ilave edilmiştir.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan cami, yapılan onarımlar ve müdahaleler ile özgün görünümünü tamamen kaybetmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar