Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ağayeri Köyü Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ağayeri Köyü Camii
Envanter No
39-02-597
Yapı Türü
Dini
Yapım Tarihi
1897
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Var
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Köy içinde dikdörtgen planlı kırma çatılı cami
KONUM
İlçe
Babaeski
Mahalle Köy
Ağayeri Köyü
Belde
Mevki
Köyiçi
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
3714
Yüzölçümü
208
Nitelik
Arsa
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Köy merkezinde bulunan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 10x15 m ölçülerindedir. Girişi kuzeybatı cephesindendir. Güneybatı cephesine bitişik minaresi bulunmaktadır. Girişte iki katlı son cemaat mahali bulumaktadır. Üst kat hoca odası olarak kullanılmaktadır. Üst kata çıkış dışarıdan minare yanındaki bir merdiven iledir. Duvarları muhtemelen tuğla yığmadır. Son cemaat ve kadınlar mahfilinin olduğu kısımda iki kademe basık kemerli pencereler, harim kısmında ise yine iki kademe fakat alt kademede daha yüksek pencereler bulunmaktadır. Cepheleri sıvalı, pencere kenarları taş sövelidir, pencere kemerlerinin kilit taşları çıkıntılıdır. Duvar köşeleri de taş çıkıntılıdır. İki katlı son cemaat mahali cephesinde taş kat silmesi bulunmaktadır. Çatısı kırma, marsilya kiremit kaplıdır. Minare kaidesi saçak altına kadar yükselmekte, şerefe altı ve korkulukları taş, yenilenmiş olan külahı sıvalı armudi formdadır. Giriş kapısının üzerinde mermer levhaya Osmanlıca yazılmış kitabesi bulunmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Cami
Bugünkü Kullanım
Cami
Önerilen Kullanım
Cami
Sahibi
Köy tüzel kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Köy muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Kapı ve pencere doğramaları pvc olarak değiştirilmiş. Tavan döşemesi, kadınlar mahfili ve son cemaat kısmı betonarme olarak yenilenmiştir.
Gözlemler
Köy içerisinde bulunan cami bakımlı ve iyi durumdadır. Yapılan onarımlar sonucunda özgün görünümünü büyük ölçüde kaybetmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar