Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yenice Arif Başaran Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yenice Arif Başaran Evi
Envanter No
39-07-377
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Yenice Köyü
Belde
Yenice Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Kadınsuyu Cad. 27
Ada
Pafta
5
Parsel
397
Yüzölçümü
380
Nitelik
Kargir İki Katlı Ev Ve Bahçesi
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi güneydoğu cephesindendir. Zemin katta evin bir bölümü ahır olarak kullanılmaktadır. Üst kata çıkıldığında bir sofadan odalara geçilmektedir. Güneydoğu cephesinde ahşap eliböğründelere oturan ve diğer iki yan cepheye dönen iki cumbası bulunmaktadır. Duvarları, zemin katta ahşap hatıllı moloz taş, birinci katta ahşap karkas arası tuğla dolguludur. Cepheler sıvalıdır. Duvar köşelerinde ahşap kaplamalar ve saçak altında ahşap bir pervaz dönmektedir. Giriş kapısı çift kanatlı üzeri pencerelidir. Pencereleri ahşap kanatlı, dışlarında demir parmaklık ve ahşap kepenkler bulunmaktadır. Giriş kapısının üzerinde bulunan iki pencerenin üst kısımları kemerlidir. Çatısı kırma alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Arif Başaran
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Bina harap, kullanılamaz durumdadır. Güneybatı tarafı yıkıktır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.08.2002/7314
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar