Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Yenice İki Katlı Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Yenice İki Katlı Konut
Envanter No
39-07-380
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Yenice Köyü
Belde
Yenice Beldesi
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
3
Parsel
97
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Tek çatı altında yapılmış bina, girişleri avluya bakan güney cephesinde, yan yana olan iki ayrı ev şeklindedir. Güney cephesinde ahşap eliböğründelere oturan cumbaları bulunmaktadır. Duvarları zemin katta ahşap hatıllı moloz taş, birinci katta ahşap karkas arası tuğla dolguludur. Cepheler zemin katta derzli, birinci katta ahşap kaplamalıdır. Pencereleri ahşap giyotin, önünde demir parmaklıklar bulunmaktadır. Çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Binanın doğu kısmı yeni malzeme ile yeniden yapılmıştır. Müştemilat olarak kullanılan bir bölüm eklenmiştir.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan binanın doğu kısmı yenilenmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
14.08.2002/7314
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar