Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Eski Hükümet Konağı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Eski Hükümet Konağı
Envanter No
39-08-496
Yapı Türü
Hükümet Konağı
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Vize merkezde bulunan yapı bodrum dahil üç katlı olup, İdari bina olarak yapılmıştır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Devlet Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Atatürk Caddesi
Ada
4
Pafta
25-26
Parsel
11
Yüzölçümü
699,67
Nitelik
2 Katlı Kargir Hükümet Binası
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
3
Malzeme
Tuğla-Betonarme
Yapım Tekniği
Yığma
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Yapı üç katlı yığma bir binadır. Dış cephesi çimento ile sıvalı, döşemeleri betonarmedir. Çatısı kırma çatı olup, üzeri marsilya kiremit kaplıdır. Saçakları oldukça geniş olan yapının, pencereleri ahşap doğramadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Hükümet Konağı
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Kamu Yapısı
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Vize Belediyesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Vize merkezde bulunan yapı günümüzde kullanılmamaktadır ve bakımsız bir haldedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar