Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

254 ada, 1 parsel Kıyıköy Ersin Uzel Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
254 ada, 1 parsel Kıyıköy Ersin Uzel Evi
Envanter No
39-08-171
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Kale Mahallesi
Sokak
Küçükyayla Sokak
Ada
254
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
432
Nitelik
Avlulu 2 Katlı Ahşap Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi caddeye bakan güneydoğu cephesindendir, bu cephede ahşap eliböğründelere oturan bir cumbası bulunmaktadır. Kuzeydoğu cephesinde sonradan önüne bir mekan ilave edilmiş bir girişi daha bulunmaktadır. Zemin kat duvarları ahşap hatıllı moloztaş, birinci kat ise ahşap karkas arası moloztaş dolguludur. Cepheleri tamamen sıvalı, aralarda ahşap silmeler kullanılmıştır. Saçak altında profilli ahşap bir silme bulunmaktadır. Pencereleri ahşap giyotin, çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Ersin Uzel
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Kuzeydoğu cephesi tamamen teneke ile kaplanmış, bu cephede tuğla duvar ile kapalı bir giriş holü eklenmiştir.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmamakta olan bina taşıyıcı ve malzeme olarak yıpranmış durumdadır, cephelerde uygun olmayan malzeme ile müdahaleler yapılmıştır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
21.03.2012-315
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar