Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy 227 Ada 4 Parselde Ev

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy 227 Ada 4 Parselde Ev
Envanter No
39-08-174
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Kale Mahallesi
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
227
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
257
Nitelik
Avlulu İki Katlı Ahşap Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Eve batı tarafındaki avludan girilmektedir. Güneybatı köşesinde ahşap eliböğründelere oturan bir cumbası bulunmaktadır. Zemin kat duvarları moloz taş üzeri sıvalı, birinci kat ise ahşap karkas, arası tuğla dolgulu ve ahşap kaplamalıdır. Pencereleri ahşap, giyotin, çatısı kırma, üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Sokağa bakan güney cephesinde yapılmış sıvalar ve badanalar dışında bir müdahale gözlenmiyor.
Koruma Bölge Kurulunca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina, fazla müdahaleye uğramamıştır. Kuzeydoğu tarafı çökmüş, taşıyıcı ve malzeme olarak yıpranmış, kötü durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar