Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Ülkü Gürel Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Ülkü Gürel Evi
Envanter No
39-08-175
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı işyeri ve konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Kale Mahallesi
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
227
Pafta
Parsel
7
Yüzölçümü
134
Nitelik
İki Katlı Altı Dükkan Üstü Ev Olan Ahşap Bina
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Dükkan olarak düzenlenmiş zemin katın girişi caddeye bakan kuzey cephesindendir. Konut olarak kullanılan birinci kata doğu cephesinden girilmektedir. Güney cephesinin ortasında, üzeri üçgen alınlıklı bir cumbası, doğu cephesinde ise farklı boyutlarda iki cumbası daha bulunmaktadır. Zemin kat duvarları ahşap hatıllı moloz taş, üst kat ise ahşap karkas arası moloz taş dolguludur. Cepheler sıvalı, cumbalar ahşap kaplıdır. Pencereleri ahşap giyotin, çatısı kırma, üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut, dükkan
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut, dükkan
Sahibi
Ülkü Gürel
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Doğu cephesinde bulunan cumbaların üzeri teneke ile kaplanmış, kuzey cephesi çimentolu harç ile sıvanmıştır.
Koruma Bölge Kurulunca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan binanın kuzey tarafının çatısı çökmüş durumdadır. Cephelerde uygun olmayan malzeme ile müdahaleler bulunmaktadır. Taşıyıcı ve malzeme olarak kötü durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar