Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Seçkin MİSKET Evi 225 Ada, 1 Parsel

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Seçkin MİSKET Evi 225 Ada, 1 Parsel
Envanter No
39-08-176
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Üç katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Kale Mahallesi
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
225
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
162
Nitelik
3 Katlı Kerpiç Ev Ve Kerpiç Dükkan
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
3
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat, birinci kat ve ikinci kattan oluşmaktadır. Girişi batı cephesindendir. Güney batı köşesinde ahşap eliböğründelerle desteklenmiş iki kademeli bir çıkma ve batı cephesinde de çıkmalar bulunmaktadır. Kuzey cephesi sağır, moloz taş ile örülü yangın duvarı şeklindedir. Zemin katı moloz taş, birinci ve ikinci katı ahşap karkastır. Cepheleri zemin katta sıvalı, üst katlarda kısmen ahşap kaplama ve sıvalıdır. Pencereleri ahşap giyotin, çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut, işyeri
Önerilen Kullanım
Konut, işyeri
Sahibi
Seçkin MİSKET
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Doğu cephesinde bir bölüm betonarme ve yeni tuğla ile yenilenmiştir. Caddeye bakan ön avlusuna tek katlı bir yapı yapılmıştır.
Koruma Bölge Kurulunca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmayan bina taşıyıcı ve malzeme olarak yıpranmış durumdadır. Yola bakan güney tarafına dükkan olarak kullanılan ilave yapılmıştır. Aslına uygun olmayan malzemeler ile tamiratlar görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
28/11/2013 tarih ve 1340 sayılı karar 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar