Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Abdullah Yol Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Abdullah Yol Evi
Envanter No
39-08-177
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Kale Mahallesi
Sokak
2 Nolu Sokak
Ada
227
Pafta
Parsel
5
Yüzölçümü
219
Nitelik
Avlulu İki Katlı Kerpiç Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat be birinci kattan oluşmaktadır. Girişi sokağa bakan doğu cephesindendir. Avluya bakan batı cephesinde de bir kapısı bulunmaktadır. Kuzeydoğu köşesi pahlıdır ve bu köşede iki cepheye uzayan çıkması bulunmaktadır. Ahşap eliböğründelere oturan çıkmalar kuzey ve doğu cephelerinin diğer tarafında da bulunmaktadır. Zemin kat duvarları kuzey, doğu ve güney cephelerinde ahşap hatıllı moloz taş, batı cephesinde ahşap karkas arası tuğladır, birinci katta ise duvarlar ahşap karkas arası bazı yerlerde tuğla ve moloz taş olmak üzere değişkendir. Özgün cephe kaplamaları büyük ölçüde yok olmuştur. Pencereleri ahşap giyotin çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Abdullah Yol
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Birinci kat cephe kaplamalarının üzerine teneke kaplanmıştır.
Gözlemler
Kullanılmakta olan bina taşıyıcı olarak yıpranmış, cephe kaplamalarının çoğu yok olmuştur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24.08.2020-6964 tescilinin devamı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar