Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Ayla Çevik Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Ayla Çevik Evi
Envanter No
39-08-178
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
2 Nolu Sokak
Ada
238
Pafta
Parsel
29
Yüzölçümü
170
Nitelik
Avlulu İki Katlı Ahşap Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Tuğla, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi ön avlusuna bakan güney cephesindendir. Bu cephede iki cumbası bulunmaktadır. Duvarları ahşap karkas arası tuğla dolguludur. Güney cephesi zemin katta sıvalı, birinci katta ahşap kaplıdır. Diğer cepheler sıvalıdır. Pencereleri ahşap giyotin, dış kısmında ahşap kepenkleri bulunmaktadır. Çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Ayla Çevik
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Cephelerde çimentolu harç ile sıva yapılmıştır, arka kısmında betonarme ilaveler bulunmaktadır.
Koruma Bölge Kurulunca onaylı Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 Yılı Uygulama Yardımı ile onarımlar yapılmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmakta olan bina taşıyıcı ve malzeme olarak yıpranmış durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.10.2000-6415
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar