Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Belediyesine Ait Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Belediyesine Ait Konut
Envanter No
39-08-180
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
223
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
81
Nitelik
İki Katlı Altı Dükkan Üstü Büro Olan Ahşap Bina
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Zemin katın caddeye bakan kuzey tarafı dükkan olarak kullanılmıştır. Konut olarak kullanılan birinci kata giriş batı cephesindendir. Kuzey cephesinin batı köşesinde batı cephesine dönen ahşap eliböğründelere oturan bir cumbası ve batı cephesinde ikinci bir cumbası bulunmaktadır. Zemin kat duvarları kısmen ahşap hatıllı moloz taş, birinci kat ise kısmen ahşap karkas arası moloz taş dolgulu ve dolgusuz ahşap karkas olarak yapılmıştır. Cepheler zemin katta sıvalı, birinci katta ahşap kaplıdır. Güney cephesi sağır penceresizdir. Pencereleri ahşap kanatlıdır. Saçak altında ahşap profilli bir silme bulunur, çatısı kırma, alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut, dükkan
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Kültür Evi
Sahibi
Kıyıköy Beldesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Kıyıköy Beldesi
Yapılan Onarımlar
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 2012 yılı Avrupa Birliği Ipa Sınırötesi İşbirliği kapsamında uygulanmış olan "Geçmişe Bak Geleceğini Koru" isimli proje çerçevesinde ,yapının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri çizdirilerek Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.
Gözlemler
Günümüzde kullanılmamakta olan binanın kuzey cephesinin sol üst kısmı çökmüştür. Taşıyıcı ve malzeme olarak kötü durumdadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar