Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Güner Taş Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Güner Taş Evi
Envanter No
39-08-181
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20 yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
Cumhuriyet Caddesi
Ada
223
Pafta
Parsel
2
Yüzölçümü
87
Nitelik
İki Katlı İki Dükkan Üstü Ev Olan Ahşap Bina
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap, tuğla
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Restoran olarak kullanılan zemin katın girişi caddeye bakan kuzey cephesindendir. Konut olarak kullanılan birinci kata doğu cephesinden girilmektedir. Kuzey cephesinde cephe boyunca uzanan çıkması bulunmaktadır. Batı tarafında bitişik yapı bulunmaktadır. Zemin kat yığma, birinci kat ahşap karkas arası tuğla dolguludur. Kuzey cephesi muhtemelen ahşap kaplı üzerine teneke kaplanmış, diğer cepheler sıvalıdır. Saçakları tuğla üzeri sıva işi profilli, çatısı kırma, üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
ORTA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Konut, dükkan
Önerilen Kullanım
Konut, dükkan
Sahibi
Güner Taş
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Caddeye bakan kuzey cephesinde zemin katta kapılar açılmış ve pencere boyutları değiştirilmiş. Üst kat cephe kaplamasının üzerine teneke kaplanmıştır.
Gözlemler
Günümüzde zemin katı restoran üst katı konut olarak kullanılmaktadır. Sokağa bakan cephe kaplamaları uygun olmayan malzeme ile değiştirilmiş özgün görünümünü kaybetmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
13.5.1988-36
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar