Yükleniyor...

Akören Kara Hasan Tümülüsü

Akören Köyü, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-388
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akören Kara Hasan Tümülüsü
Envanter No 39-07-388
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Akören Köyü
Belde
Mevki Çatal Ağaç
Sokak
Ada 110
Pafta
Parsel 11
Yüzölçümü 5230
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 0,6 km kuzeyinde bulunan tümülüs kazılmış, üzerindeki toprak büyük ölçüde alınmış ve mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Tarla içerisinde yer almaktadır, çevresinde tarım yapılmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler 80x80x30 cm ebatlarındaki kesme taşlar ile konik biçimde örülmüştür. Mezar odası 3-3,5 m yüksekliğinde olup, tepesinde yaklaşık 80 cm'lik bir dairesel delik bulunmaktadır. Bu delik üzerinde bir kapak taşı olduğu köylüler tarafından söylenmektedir. Mezar odasına giriş doğudan, yaklaşık 50 cm eninde 1,5 m yüksekliğindeki bir geçiş boşluğundan sağlanmaktadır. Muhtemelen yerli kaya oyularak biçimlendirilmiş,üzeri kesme taştan yuvarlak mezar odası inşa edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.