Yükleniyor...

Akçaköy Mezarlık Üstü A (güney) Tümülüsü

Akçaköy Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-691
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akçaköy Mezarlık Üstü A (güney) Tümülüsü
Envanter No 39-05-691
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Akçaköy Köyü
Belde
Mevki Ballı Kaya
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1648
Yüzölçümü 1625
Nitelik Höyük
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 1,1 km kuzeydoğusunda tarla içerisinde bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 40-45 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Yakın çevresinin sürülerek tahrip edilmesinin önlenmesi için sürüm yapanların uyarılması.
Gözlemler Tepesinde yaklaşık 3 m derinliğinde kuyu şeklinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Ayrıca kuzeydoğu ve güneybatı eteğinden iki yerde merkeze doğru tünel şeklinde kaçak kazılar yapılmıştır. Kaçak kazı çukurunun kenarında bırakılmış olarak bulunmuş metal bir halka ve cam şişe ağız parçası bulunmuştur. Yakın çevresinde yapılan sürümler neticesinde tümülüs alanı daralmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.