Yükleniyor...

Adsız Tümülüs (mt)

Düzova, Vize
ENV. NO: 39-08-904
Genel Bilgiler
Yapı Adı Adsız Tümülüs (mt)
Envanter No 39-08-904
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Düzova
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarım faaliyetleri ve definecilik
Şimdiki Durumu Köyün 1 km kuzeybatısında yer alan tümülüs tarım amaçlı yapılan sürümler nediyle, tümülüs formunu büyük ölçüde kaybetmiştir. Yaklaşık 3 m yüksekliğinde olan tümülüsün çapı 80 metre civarındadır.
Önerilen Koruma Koruma alanının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımın engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi.
Gözlemler Köyün 1 km kuzeybatısında yer alan tümülüs, tarım amaçlı yapılan sürümler nediyle, tümülüs formunu büyük ölçüde kaybetmiştir. Yaklaşık 3 m yüksekliğinde olan tümülüsün çapı 50-60 metre civarındadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 28 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.