Yükleniyor...

38 Ada, 4 Parsel Kırklareli Eski Un Fabrikası

Karakaş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-806
Genel Bilgiler
Yapı Adı 38 Ada, 4 Parsel Kırklareli Eski Un Fabrikası
Envanter No 39-01-806
Yapı Türü Fabrika
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Un fabrikası olarak yapılmış bina Sancaktar caddesi ile Gazhane sokak birleşiminde bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı, beşik çatılı olarak yapılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Gazhane Sokak
Ada 38
Pafta 4
Parsel 4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 1
Malzeme Taş, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Un fabrikası olarak yapılmış bina Sancaktar caddesi ile Gazhane sokak birleşiminde bulunmaktadır. Duvarları tuğla hatıllı moloz taş olan bina tek katlıdır. Duvar köşelerinde kesme taş kullanılmıştır. Ana girişi güneybatı cephesinde Sancaktar caddesine bakmaktadır. Üzeri tuğla kemerli olan giriş kapısı ahşap tablalı iki kanatlı ve kemer boşluğu da pencerelidir. Gazhane sokağa bakan güneydoğu cephesinde bir girişi daha bulunmaktadır. İki kademe penceresi bulunmaktadır. Pencere kenarları tuğla işli üstü tuğla basık kemerlidir. Üst kot pencereleri aydınlatma amaçlı daha küçüktür. Üst kotta iki sıra tuğla silme ve en üstte yine tuğla saçak silmesi bulunmaktadır. Çatısı iki yöne meyilli beşik çatı ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Fena
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Un Fabrikası
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Şahıs
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Fabrika binası günümüzde kullanılmamakta ve harap haldedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.