Yükleniyor...

238 Ada 12 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1094
Genel Bilgiler
Yapı Adı 238 Ada 12 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1094
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş-ahşap hatıllı duvar örgüsü üzeri ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak 10 Nolu Sokak
Ada 238
Pafta
Parsel 12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş-ahşap hatıllı duvar örgüsü üzeri ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı avlulu 1. katı giriş cephesi cumbalı olup, ahşap payandalarla desteklenmektedir. Yapının pencereleri dikdörtgen formlu veg iyotin tiplidir. Uzun zamandır kullanılmayan metruk durumda olan yapının iç ve dış mimarisinde, malzeme ve cephelerinde bozulmalar dökülmeler başlamıştır. Yapı Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Bazı pencereleri kapatılmış ve yenilenmiştir.
Gözlemler Yapı dış cephede badanalı olup, yapıda bozulmalar başlamıştır. Uzun zamandır kullanılmayan metruk durumda olan yapının iç ve dış mimarisinde, malzeme ve cephelerinde bozulmalar dökülmeler başlamıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.