Yükleniyor...

229 Ada 2 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1088
Genel Bilgiler
Yapı Adı 229 Ada 2 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1088
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş-tuğla ve ahşap hatıllı duvar örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının zemin kat kısmı ahır üst kat kısmı ise konut olarak inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak 7 Nolu Sokak
Ada 229
Pafta
Parsel 2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş-tuğla ve ahşap hatıllı duvar örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının sokak ve yan cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Yapının yan cepheleri asimetrik kütlelidir. Yapının tapu vasfı avlulu iki katlı ahşap ev ve kagir ahır olup, yapının zemin kat kısmı ahır üst kat kısmı ise konut olarak inşa edilmiştir Yapının ahır kısmına güney cepheden konut kısmına ise doğu bahçe cephesinden giriş sağlanmaktadır. Yapının 1. kat güney cephesi orta ekseninde cumbası olup, cumba 3 adet payanda ile desteklenmiştir. Yapının 1. kat cepheleri giyotin tipli olup, sokak cephesi çatı saçağı altı ahşap ile oluşturulmuş silme detaylıdır. Yapının içine girilememiş olup, Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının sokak ve yan cepheleri sıvalı ve boyalıdır.
Gözlemler Yapının sokak ve yan cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Yapının yan cepheleri asimetrik kütlelidir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.