Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Hamdibey İkiztepeler Kalesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Hamdibey İkiztepeler Kalesi
Envanter No
39-03-113
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım
Balaban Köyünün 2,8 km kuzeybatısında, Hamdibey Köyünün 5,3 km batısında bulunan kale orman alanı içerisinde bulunmakta tamamen yıkılmış durumdadır.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Balaban Köyü
Belde
Mevki
İkiztepeler Mevki
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
497
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Kalemin duvarları temel seviyesinde taş yığınları şeklindedir. Bu yığınlardan duvar hattı takip edilebilmektedir.
Önerilen Koruma
1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır. Duvar izleri toprak içerisinde belli belirsiz hafif yükselti şeklinde görülebilmektedir. Farklı noktalarda defineci çukurları ve tahribatı görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar