Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Sivriler 1 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Sivriler 1 Tümülüsü
Envanter No
39-03-124
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Sivriler Köyü
Belde
Mevki
Kırktepeler
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
156
Yüzölçümü
-
Nitelik
Davalı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 6,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Ormanlık alanda bulunan tümülüsün tepesinde 1,5 m derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.07.1991-944
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
08.04.2011-3471
Yayın Dizini
Hazırlayanlar