Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Samakov Eski Köy Yerleşimi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Samakov Eski Köy Yerleşimi
Envanter No
39-03-123
Yapı Türü
Dönemi
Roma-Bizans
Genel Tanım
Eski köy yerleşim alanı ilçe Merkezinin 2,8 km güneyinde ormanlık alanda bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Orhaniye Mahallesi
Belde
Mevki
Eski Demirköy / Eski Samakof
Sokak
Ada
298
Pafta
Parsel
24-26-32-33-34-128
Yüzölçümü
3323 / 12869.13 / 7511.08 / 17677.94 / 543.83 / 5956.81
Nitelik
Orman / Tarla / Tarla / Tarla / Çakmaktepe Devlet Ormanı / Orman
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Eski Samakov yerleşim alanı tamamen yok olmuştur. Yüzeyde taş yığınları şeklinde bina temel kalıntıları görülmektedir. Çok az keramik buluntuları görülmektedir.
Önerilen Koruma
1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Yerleşim alanından geriye herhangi bir yapı kalmamış olup, sadece taş yığınları görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar