Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Devletliağaç Höyükler 1 Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Devletliağaç Höyükler 1 Tümülüsü
Envanter No
39-04-005
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Devletliağaç Köyü
Belde
Mevki
Höyükler Yanı
Sokak
Ada
119
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
21998,02
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve defineci tahribatı.
Şimdiki Durumu
Köyün 1,1 km doğusunda bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 10-12 m çapındadır. Mera alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
Kaçak kazılara karşı gözlem altında tutulmalı.
Gözlemler
Tahribat gözlenmemektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942, 16/12/2015-2838
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar