Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Beğendik Gümrük Sırtı Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Beğendik Gümrük Sırtı Tümülüsü
Envanter No
39-03-121
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Beğendik Köyü
Belde
Mevki
Arpalık
Sokak
Ada
105
Pafta
Parsel
8-16-17
Yüzölçümü
4175.17 / 4305.51 / 2990.81
Nitelik
Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 750 m kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 40-50 m çapındadır. Tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma
1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Tarla içerisinde bulunan tümülüs üzerinin sürülmesinden dolayı yassılaşmıştır. Üzerinde parselleri ayıran tel çit vardır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar