Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Sarpdere Kale Tepe Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Sarpdere Kale Tepe Tümülüsü
Envanter No
39-03-108
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Sarpdere Köyü
Belde
Mevki
Kaletepe Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 2,8 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 8-10 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Orman içerisinde bulunan tümülüste makine ile kaçak kazı yapılmıştır. Eteklerini dairesel biçimde dönen birbirine kenetler ile tutturulmuş 50 santimetreye 1.5x2 m ebatlarında taş blok dizisi bulunmaktadır. Bu taş kuşak defineciler tarafından tahrip edilmiş, taş bloklar çevrede dağılmış durumdadır. Merkezde görülen kazı çukurunun büyüklüğü mezar odasının tahrip edildiği ihtimalini düşündürmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar