Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Gökyaka Değirmen Yanı Nekropol Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Gökyaka Değirmen Yanı Nekropol Alanı
Envanter No
39-03-100
Yapı Türü
Arkeolojik Sit
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Gökyaka Köyü
Belde
Mevki
Değirmen Yanı Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
-
Nitelik
-
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Köyün 2,3 km güneyinde bulunan ormanlık alanda yükseklikleri 1 m ile 2 m arasında değişen 10 kadar tümülüs şeklinde mezar tepesi bulunmaktadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Orman içerisinde geniş bir alana yayılmış mezar tepelerinin birçoğu defineciler tarafından kazılmış mezarlar tahrip edilmiştir. Defineci kazılarından mezarların büyük yassı taşlar dört taraftan çevrelenmiş ve üzerinde yine yassı blok bir taş ile kapatılmış şekilde oluşturulduğu görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar