Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Namazgah ve Mezarlık III. Derece Arkeolojik Sit Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Namazgah ve Mezarlık III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No
39-01-1095
Yapı Türü
Dönemi
Osmanlı Dönemi
Genel Tanım
Alanda bir adet mermer kaplı mezar yapısı bulunmakta olup baş kısmında herhangi bir mezar taşı yoktur. Mezarın etrafında M.1722-1839 tarihli 4 adet Osmanlıca mezar taşı tespit edilmiştir. Yapılan kaynak araştırmasında, söz konusu alanın daha önce namazgah olarak kullanıldığı, H.1293 yılında kagir minber ve mihrap eklenerek etrafında duvarla çevrildiği, balkan harbinde harap olduğu 1334 tarihinde tekrar inşa edildiği, Yunan harbinde harap olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 1918 yılına ait Kırklareli İli haritasında söz konusu alanın namazgah ve mezarlık olduğu tespit edilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Hamidiye
Belde
Mevki
Sokak
Ada
373
Pafta
Parsel
35
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
III. derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
III. derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak Kazı
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili önerilmektedir.
Gözlemler
Parsel üzerinde devlet hastanesi bulunmakta olup, söz konusu alan devlet hastanesinin bahçesi konumundadır. Tescilli alanda korugan yapısı mevcuttur.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Var
Kroki
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
28/10/2020 tarih ve 7184 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Öznur ÇELİK Müze Araştırmacısı Hakan ERDEN Harita Mühendisi